Φεβ. 10, 2020

Οι Χουντικοι φοιτητικοι συλλογοι της Γενιας του Πολυτεχνειου

Η επιστολη προς τον Δικτατορα Γ. Παπαδοπουλο

 Ολίγες ημέρες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 και την καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, οι καθεστωτικοί φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση, την οποία απέστειλαν προς τον αρχιδικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο – δεν είχε ανατραπεί ακόμη από τον Δημήτριο Ιωαννίδη με το νέο πραξικόπημα – με την οποία επιχειρούσαν να στηρίξουν το καθεστώς και ζητούσαν να ληφθούν “μέτρα”. Παραθέτω αρχικώς την επιστολή και στη συνέχεια ένα “ιδεολογικό” κείμενο των χουντικών φοιτητικών συλλόγων από προηγούμενη περίοδο, ενώ κλείνω το μακροσκελές άρθρο με έναν κατάλογο -από έντυπη πηγή- με τις συνθέσεις των διοικήσεων των συλλόγων των διαφόρων σχολών και αυτής της ίδιας της Φοιτητικής Ενώσεως Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ). Λόγοι χώρου δε μου επιτρέπουν να παραθέσω και μετέπειτα συνθέσεις και ανασυνθέσεις των διοικήσεων φοιτητικών συλλόγων ή άλλων παραπλήσιων οργανώσεων, όπως π.χ. του αυτοτελούς συλλόγου των “χουντικών” φοιτητριών.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Η ΦΕΑΠΘ και οι κλαδικοί φοιτητικοί σύλλογοι φοιτητών ΝΟΕ, εθνικός σύλλογος φοιτητών ΦΜΣ, εθνικός σύλλογος φοιτητών πολυτεχνικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών ιατρικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών ιατρικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών ιατρικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών οδοντιατρικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών γεωπονοδασολογικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών θεολογικής, εθνικός σύλλογος φοιτητών ανωτάτη βιομηχανικής σχολής Θεσσαλονίκης, εθνικός σύλλογος φοιτητών εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής Θεσσαλονίκης, μετά την πρώτη ανακοίνωσίν μας, της 16ης τρέχοντος, επανερχόμενοι δηλούμεν τα κάτωθι:

1ον. Το σύνολον των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της ανωτάτης βιομηχανικής σχολής Θεσσαλονίκης και της εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής καταδικάζουν τα υπό των αναρχικών στοιχείων δημιουργηθέντα έκτροπα.

2ον. Καταδικάζουν την δράσιν ποικιλωνύμων ατόμων, τα οποία εις την προσπάθεια των να διεισδύσουν εις την ανωτάτιν εκπαίδευσιν διασαλεύουν την ηρεμίαν εις τον χώρον του πνεύματος και επιτυγχάνουν τον διασυρμόν της εκπαιδεύσεως μόνον, ως και αυτής της φοιτητικής ιδιότητος, έχοντες μοναδικόν στόχον την επίτευξιν μικροκομματικών επιδιώξεων προς ίδιον πάντοτε όφελος.

3ον. Καταδικάζομεν τους καταστροφείς της πανεπιστημιακής περιουσίας, η οποία είναι προσφορά εκ του αίματος του Έλληνος φορολογουμένου.

4ον. Καλούμεν το κράτος να καθηλώσει και να εξουδετερώσει τους κύκλους και τους παράγοντας, των οποίων πάντοτε η δραστηριότης, στραφείσα εις τον χώρον μας, παρέσυρον αθώους συναδέλφους.

4ον. Δηλούμεν, κατά κατηγορηματικόν τρόπον, προς το έθνος ότι: Ημείς οι φοιτηταί, οι πιστοί εις τας αρχάς της οικογενείας και τους έθνους μας, επιθυμίαν μας έχομεν την συνέχισιν των σπουδών μας. Οι γονείς μας δι΄ αυτό μας έστειλαν εις τα πανεπιστήμια και δι΄αυτόν τον σκοπόν και μόνον το κράτος επιδοτεί παντοιοτρόπως τας σπουδάς μας.

Υπευθύνως ιστάμενοι προ της εθνική μας κληρονομίας διαδηλούμεν προς τον ελληνικόν λαόν, ότι το σύνολον των φοιτητών δεν έχει σχέσιν με την ουσίαν των γεγονότων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος αποστροφής του υγειώς σκεπτόμενου Έλληνος έναντι της φοιτητικής ιδιότητος.

Καλούμεν το κράτος και τας σεβαστάς συγκλήτους των πανεπιστημίων μας, να απαλλάξουν τον χώρον μας, το δυνατόν ταχύτερον, χρησιμοποιούντες παν νόμιμον μέσον, εκ των πάσης φύσεως αρχικών και κομμουνιστικών στοιχείων οργάνων της διεθνούς αναρχίας, εχόντων ως μόνον στόχο των, την κατάλυσιν του πνεύματος, της γονίμου επιστήμης και της λογικής.

Θέλουμε να σπουδάσουμε. Το δικαίωμα μας αυτό, επιβάλλεται σήμερα να το διαφυλάξεμεν όλοι επ΄ αγαθώ όλων.

Ο πρόεδρος της Φοιτητικής Ενώσεως του ΑΠΘ Ιωάννης Τζελέπης. Ο πρόεδρος του εθνικού συλλόγου φοιτητών ΝΟΕ Αναστάσιος Θωμάκος. Ο πρόεδρος του εθνικού συλλόγου φοιτητών ΦΜΣ Δημήτριος Ζουτόπουλος. Ο πρόεδρος του εθνικού συλλόγου φοιτητών πολυτεχνικής Κωνσταντίνος Θ. Οικονόμου. Ο πρόεδρος του εθνικού συλλόγου φοιτητών της ιατρικής Δημήτρης Καλτσάς. Ο πρόεδρος του εθνικού συλλόγου φιλοσοφικής Μιχαήλ Πέτσος. Ο πρόεδρος του Εθνικού συλλόγου φοιτητών της οδοντιατρικής Αστέριος Δούκας. Ο πρόεδρος του Εθνικού συλλόγου φοιτητών Θεολογικής Γρηγόριος Κορκακάκης. Ο πρόεδρος του εθνικού συλλόγου φοιτητών της Α.Β.Σ.Θ. Κωνσταντίνος Δήμου. Ο πρόεδρος του Εθνικού συλλόγου φοιτητών της ΕΑΣΑ Αθανάσιος Κίτσιος”. [Εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κυριακή 25 Νοεμβρίου 1973, σ. 15].

Η επιστολή-τηλεγράφημα εστάλη προς τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, τότε πρόεδρο της “δημοκρατίας”, προς τον πρωθυπουργό του καθεστώτος Σπ. Μαρκεζίνη, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Ζαγοριανάκο, τον αρχηγό του στρατού Μαστραντώνη, τον διοικητή του γ΄ σώματος στρατού αντιστράτηγο Μπονάνο, τον υπουργό παιδείας, τον υφυπουργό τύπου και πληροφοριών, τον πρύτανη του πανεπιστημίου, τον κοσμήτορα της βιομηχανικής, τον διευθυντή της ακαδημίας σωματικής αγωγής και στις εφημερίδες.

 

Παραθέτω ένα κατάλογο της πρώτης σύνθεσης των χουντικών συλλόγων, η οποία είχε αλλάξει μέχρι το 1973, όταν έλαβαν χώρα τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, εφόσον κάποιοι είχαν αποφοιτήσει και εμφανίστηκαν και νεότεροι υποστηρικτές του καθεστώτος.

 

Φοιτητική Ένωσις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ)

Πρόεδρος: Τσιρλιάγκος Ευστάθιος του Αθανασίου (στ΄ ιατρικής)

Α΄ Αντπρόεδρος: Παντουβάς Δημήτριος του Θεοδήμου (Στ΄Ιατρικής)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Κρόκος Κωνσταντίνος του Τριανταφύλλου (Δ΄ ΑΒΣΘ)

Γεν. Γραμματεύς: Κουμαράς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Δ΄ Νομικής)

Ειδικός Γραμματεύς: Παπαλαγαράς Απόστολος του Βασιλείου (Γ΄ Φυσικομαθηματικής)

Ταμίας: Γαλατσόπουλος Αναστάσιος του Νικάνδρου (Δ΄ ΑΒΣΘ).

Μέλη: Δαρμουσλή Σοφία του Νικολάου (Δ΄ φιλοσοφικής),

 Κάζης Αναστάσιος του Στυλιανού (Δ΄ Θεολογικής),

 Ιωακειμίδης Παύλος του Ονουφρίου (Γ΄ οδοντιατρικής),

 Μπουλάκης Ιωάννης του Γούτα (Ε΄ κτηνιατρικής),

 Κοντινόπουλος Διονύσιος του Ζησίμου (Δ΄ ΟΠΕ),

 Φαρασλής Κωνσταντίνος του Νικολάου (Δ΄ Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής), 

Μπουράτσης Αριστοτέλης του Πολυδεύκη (Β΄ Γεωπονοδασολογικής).

 

././././././././././././.././././././././././././././././././././././././././././././././../././

 

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Θεολογικής Σχολής

Πρόεδρος: Βαρριάς Αριστείδης του Σίμου (Δ΄ έτος)

Αντιπρόεδρος: Κογκαλίδης Ιωάννης του Βασιλείου (Δ΄ έτος)

Γεν. Γραμματεύς: Στανίτσας Γερασιμάγγελος του Παναγιώτου (Δ΄ έτος)

Ειδικός Γραμματεύς: Χιώτης Παναγιώτης του Δημητρίου (Δ΄ έτος)

Ταμίας: Πλωμαρίτης Προκόπιος του Παναγιώτου (Δ΄ έτος)

Μέλη: Ματακίδης Γιώργιος του Παναγιώτου (Γ΄ έτος), Λαμπρινού Θεοχάρη του Θεοχάρη (Γ΄ έτος), Σκιαδαρέσης Ιωάννης του Γεωργίου (Β΄ έτος) Δημογέροντας Κωνσταντίνος του Ηλία (Δ΄ έτος).

 

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής

Πρόεδρος: Παυλίδης Γεώργιος του Θεοφίλου (Δ΄ Φιλοσοφικής)

Αντιπρόεδρος: Σπυριδάκης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος (Δ΄ Γαλ. Φιλ. Ι.Ξ.Γ.)

Γεν. Γραμματεύς: Βουδούρης Βασίλειος του Εμμανουήλ (Δ΄ Φιλοσοφικής)

Ειδ. Γραμματεύς: Κυδωνόπουλος Ηλίας του Παγκρατίου (Γ΄ Γαλ. Φιλ. Ι.Ξ.Γ.)

Ταμίας: Αθανασοπούλου Βασιλική του Σπυρίδωνος (Γ΄ Αρχαιολογίας)

Μέλη: Μάνδαλος Θεόδωρος του Αχιλλέως (Δ΄ Φιλοσοφικής), Πέτσος Μιχαήλ του Γεωργίου (Γ΄ Φιλοσοφικής), Βελούδης Ιωάννης του Παναγιώτου ( Β΄ Κλασικ.), Κόλλιας Ταξιάρχης του Γεωργίου (Β΄ Γερμ. Φιλ. ΙΞΓ), Χατζησαββίδης Σωφρόνιος του Αναστασίου (Γ΄ Κλασικ.)

Εθνικός Σύλλογος φοιτητών φυσικομαθηματικής σχολής

Πρόεδρος: Βάκουλης Φώτιος του Δημητρίου (Δ΄ Χημείας)

Αντιπρόεδρος: Παυλόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Δ΄ φυσικών)

Γενικός Γραμματεύς: Καρφάλας Απόστολος του Βασιλείου (Δ΄ Φυσιογνωστικόν)

Ειδικός γραμματεύς: Καββαδίας Σπυρίδων του Αντωνίου (Γ΄ μαθηματικόν)

Ταμίας: Αμπατζής Ιωάννης του Γεωργίου (Β΄ φαρμακευτικόν)

Μέλη: Σκούρα Αγλαΐα του Κωνσταντίνου (Β΄ φαρμακευτικόν), Θωμάκος Γεώργιος του Ιωάννου (Β΄ Φυσικό), Κάρης Α ναστάσιος του Ευαγγέλου (Γ΄ Μαθηματικό), Πάπιστας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Γ΄ Χημείας), Αγραφιώτης Δημοσθένης του Αναστασίου (Β΄ Μαθηματικό)

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών νομικών και οικονομικών επιστημών “Η Θέμις”

Πρόεδρος: Θεμελιόπουλος Σπυρίδων του Αλεξίου (Δ΄ νομικής)

Αντιπρόεδρος: Τζαβάρας Σταύρος του Παναγιώτου (Γ΄ Νομικής)

Γεν. Γραμματεύς: Θωμάκος Αναστάσιος του Ιωάννου (Γ΄ Νομικής)

Ειδικός Γραμματεύς: Αγγελακόπουλος Λεωνίδας του Αγγέλου (Δ΄ ΟΠΕ)

Ταμίας: Παυλόπουλος Θωμάς του Προδρόμου (Δ΄ ΟΠΕ)

Μέλη: Αντωνίου Βασίλειος του Λεωνίδα (Δ΄ Νομικής), Σταυριανάκης Περικλής του Μάρκου (Γ΄ ΟΠΕ), Δράκος Δημήτριος του Ανδρέα (Δ΄Νομικής), Καρακαϊδός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Δ΄ Νομικής)

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Γεωπονοδασολογικής Σχολής

Πρόεδρος: Τζελέπης Ιωάννης του Γεωργίου (Δ΄ Γεωπονίας)

Αντιπρόεδρος: Μαρκόπουλος Ευδόκιμος του Μάρκου (Ε΄ Δασολογίας)

Γεν. Γραμματεύς: Δουδουλάκης Γεώργιος του Αναστασίου (Δ΄ Γεωπονίας)

Ειδικός γραμματεύς: Κολοβός Δημήτριος του Ανέστη (Γ΄ Γεωπονίας)

Ταμίας: Τοψίδης Γεώργιος του Αναστασίου (Δ΄ Γεωπονίας)

Μέλη: Τράκα Αικατερίνη του Αστερίου (Δ΄ Γεωπονίας), Μόνος Γεώργιος του Εμμανουήλ (Δ΄ Γεωπονίας), Καλλέργης Νικόλαος-Αντώνιος του Γεωργίου (Γ΄ Γεωπονίας), Γραμμένος Δημήτριος του Χρήστου (Β΄ Δασολογίας), Δαδαβέλας Λάζαρος του Θεοφάνους (Β΄ Δασολογίας), Μπακάλης Γεώργιος του Δημητρίου ( Α΄ Δασολογίας).

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Σχολής “Ο Ιπποκράτης”

Πρόεδρος: Καρδαράς Παναγιώτης του Νικολάου (Στ΄ έτος)

Αντιπρόεδρος: Βαβατσικλής Ιωάννης του Νικολάου (Ε΄ έτος)

Γενικός Γραμματεύς: Κρομμύδας Βασίλειος του Γεωργίου (Στ΄ έτος).

Ειδικός γραμματεύς: Φωτόπουλος Φώτιος του Ιωάννου (Β΄ έτος)

Ταμίας: Καλτσάς Δημήτριος του Θεοδώρου (Ε΄ έτος)

Μέλη: Τρυφωνίδου Αλεξάνδρα του Τρύφωνος (Στ΄ έτος), Οικονομόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Γ΄ έτος), Βαλκάνος Νικόλαος του Αθανασίου (Δ΄ έτος), Ζήκος Δημήτριος του Χαραλάμπους (Β΄ έτος), Δαλακούρας Αθανάσιος του Ιωάννου (Δ΄ έτος).

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής

Πρόεδρος: Κυπαρισσίδης Σταύρος του Θεοδώρου (Ε΄ έτος)

Αντιπρόεδρος: Ρούφος Κωνσταντίνος του Πριάμου (Δ΄ έτος)

Γενικός γραμματεύς: Κουσκουράνης-Δίτσιος Νικόλαος του Ευαγγέλου (Γ΄ έτος)

Ειδ. Γραμματεύς: Μπέκας Δημήτριος του Ιωάννου (β΄ έτος)

Ταμίας: Μεσθανεύς Κωνσταντίνος του Φαίδωνος (β΄ έτος)

Μέλη: Κύρκου Αναστασία (Ε΄ έτος), Μακρής Γεώργιος του Παναγιώτου (Γ΄ έτος), Ζησκάτης Τηλέμαχος του Γρηγορίου (Δ΄ έτος)

Μουμτζής Ιωάννης του Αριστομένη (Ζ΄ έτος)

Γεωργακόπουλος Άρης του Μαρίνου (Β΄ έτος), Πολυχρονάκος Ιωάννης του Δημητρίου (Β΄ έτος).

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Κτηνιατρικής Σχολής

Πρόεδρος: Μπώλος Νικόλαος του Βασιλείου (Ε΄ έτος)

Αντιπρόεδρος: Γιαννακής Αντώνιος του Μιχαήλ (Ε΄ έτος)

Γεν. Γραμματεύς: Γιακουμής Νικόλαος του Λεωνίδα (Δ΄ έτος)

Ειδικός Γραμματεύς: Μπρόζος Δημήτριος του Ιωάννου (Β΄ έτος)

Ταμίας: Κουλούρης Ιωάννης του Χαρίλαου (Δ΄ έτος)

Μέλη: Τσερβένη Αγγελική του Στεφάνου (Δ΄ έτος), Μάτζιος Βασίλειος του Στυλιανού (Β΄ έτος), Δημητρακόπουλος Φώτιος του Φιλίππου (Δ΄ έτος), Γκουντέλας Αθανάσιος του Χρήστου ( Β΄ έτος), Μηνάς Αναστάσιος του Μάρκου (Γ΄ έτος).

 

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνικής Σχολής

Πρόεδρος: Μήτσης Χρήστος του Νικολάου (Δ΄ Αρχιτεκτονικής)

Αντιπρόεδρος: Οικονομόμου Κωνσταντίνος του Θωμά (Δ΄ Πολιτ.)

Γενικός Γραμματεύς: Τσίρκας Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Δ΄ Πολιτ.)

Ειδ. Γραμματεύς: Μάμαλης Κωνσταντίνος του Ιωάννου (Β΄ Αρχιτ.)

Ταμίας: Θωμόγλου Αντώνιος του Δημητρίου (Δ΄ τοπογρ.)

Μέλη: Λεπτίδου Νικούλα-Πηνελόπη του Γεωργίου (Γ΄ Πολιτ.), Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Ηλία ( Β΄ Πολιτ.), Ακλίδης Γεώργιος του Νικολάου ( Δ΄ Αρχιτεκτ.), Στάμου Χρήστος του Ιωάννου (Γ΄ Αρχιτεκτ.), Μαμουνής Δημήτριος του Γεωργίου (Δ΄ Τοπογρ.), Φεργάδης Ιωάννης του Σταματίου (Ε΄ Πολ.)

Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Δούκας Γεώργιος του Δούκα (Δ΄έτος)

Αντιπρόεδρος: Μπάλιος Σέθελος του Πέτρου (Δ΄ έτος)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Κουμπάρος Θεόδωρος του Αποστόλου (Γ΄ έτος)

Γεν. γραμματεύς: Καρακώστας Νικόλαος του Δημητρίου (Δ΄ έτος)

Ειδ. Γραμματεύς: Ιωσήφ Αθανάσιος του Παναγιώτη (Γ΄ έτος)

Ταμίας: Μουρατίδου Ευθαλία του Παύλου ( Γ΄ έτος)

Μέλη: Τσαγκαρούλης Αναστάσιος του Παρασκευά (Δ΄ έτος), Κουρμπέτης Κωνσταντίνος του Πασχάλη (Γ΄ έτος), Αποστολίδης Ισαάκ του Σεραφείμ (Β΄ έτος), Γουγουλιάς Πολύζος του Ιωάννου (Β΄ έτος), Αθανάσιος Γεώργιος του Ηλία (Δ΄ έτος)

Η ιστορία της δράσης και του ρόλου των συγκεκριμένων συλλόγων για την παγίωση του καθεστώτος και τον εγκλωβισμό της νέας γενιάς στους στόχους του, δεν έχει ακόμη συγγραφεί. Προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι και μέλη του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος στην Θεσσαλονίκη αγνοούσαν τις διαστάσεις του φαινομένου, όπως επίσης πρόσωπα και πράγματα που αφορούσαν τους συγκεκριμένους συλλόγους. Κάτι που εξηγεί και τα κενά της “αποχουντοποίησης”. Η πολυσύνθετη σχέση του καθεστώτος της δικτατορίας με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιό της εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι μια terra incognita σε πολλά σημεία της.

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας