Μαϊ. 3, 2018

Μαρκος Γκανας : Ανοικτη επιστολη για τον ΕΔΟΕΑΠ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Συνάδελφοι,

Ύστερα από πολύμηνη διαπραγμάτευση των Ενώσεων των εργαζομένων με τις εργοδοτικές Ενώσεις υπό την εποπτεία κυβερνητικών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας, πετύχαμε συμφωνία διάσωσης του Ταμείου μας, η οποία επικυρώθηκε ομόφωνα από όλους τους συναδέλφους που είναι μέτοχοι - μέλη του ΕΔΟΕΑΠ και νομοθετήθηκε με τον Νόμο 4498/2017.

Επόμενο βήμα ήταν η εφαρμογή του Νόμου, υπεύθυνη για την οποία είναι το 11μελές Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

Από την αρχή φάνηκε μια απροθυμία στην εφαρμογή του Νόμου που εκφράστηκε με καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες των διαδικασιών υλοποίησής του.

Πρώτη καθυστέρηση, η έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΔΟΕΑΠ για την περίπτωση ΣΤ΄  του άρθρου 24, που αφορά την είσπραξη του 2% επί της διαφήμισης η οποία δεν  βαρύνει τα υπόχρεα στο 2% ΜΜΕ. Ο Νόμος προβλέπει την είσπραξη του εν λόγω πόρου από τον Νοέμβρη του 2017.

Για την εφαρμογή του Νόμου, η οποία έπρεπε να έχει γίνει άμεσα, το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι η διοικητική και οργανωτική δομή του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να διαφοροποιηθεί προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος της διάσωσής του.

Έτσι το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, να  αναθέσει στην ανώνυμη εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS»:

Α) Την  αποτύπωση της υπάρχουσας Οργανωτικής Δομής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τον σχεδιασμό της νέας Οργανωτικής Δομής που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα λειτουργίας του  και θα τον καθιστά αποτελεσματικότερο και 

Β) Τη  δημιουργία αναλυτικών περιγραφών θέσεων εργασίας (ΠΘΕ) για επιλεγμένες θέσεις.

Παράλληλα το Δ.Σ. ανέθεσε στην εταιρεία «YOUR IDEAS ΕΠΕ» ως Project manager την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών πληροφορικής και την εκπόνηση πρότασης εκσυγχρονισμού των συστημάτων μηχανογράφησης του Οργανισμού.

Η Διοίκηση αποφάσισε ομόφωνα να υποστηριχθεί ο ΕΔΟΕΑΠ από την υπάρχουσα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, που έχει εκπονηθεί από την  INTRASOFT και ήδη λειτουργεί, με τη παραμετροποίηση – από την INTRASOFT -των  Αναλυτικών Προσωρινών Δηλώσεων που υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε μέσω των Α.Π.Δ. να παρέχονται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ασφάλιση των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Ύστερα από διαβούλευση, τόσο η INTRASOFT όσο και ο ΕΦΚΑ- και μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας- δέχτηκαν την υλοποίηση όσων ζητήθηκαν από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο ΕΦΚΑ, για να μας παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα από το μητρώο εργαζομένων και εργοδοτών, θα έπρεπε να του δοθεί σχετική άδεια από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, η οποία τελικά έδωσε την έγκρισή της αλλά με την προϋπόθεση σύνταξης συμφωνητικού εμπιστευτικότητας που θα συνυπογραφόταν από ΕΦΚΑ και ΕΔΟΕΑΠ.

Η υλοποίηση όλων αυτών θα  δημιουργούσε μια εύλογη καθυστέρηση 1-2 μηνών εφόσον υπήρχε μεθοδική και αποτελεσματική  συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Για το διάστημα δε της καθυστέρησης, θα εισέπραττε ο ΕΦΚΑ τις αναλογούσες στον ΕΔΟΕΑΠ εισφορές, θα απέδιδε ποσά έναντι αυτών και με την εκκαθάριση θα τις εξοφλούσε, χωρίς να συμψηφίζει αυτές με τυχόν οφειλές του ΕΔΟΕΑΠ προς τον ΕΦΚΑ (δάνειο, προκαταβολές κλπ).

Και ενώ όλα προχωρούσαν ομαλά, άρχισε να εμφανίζεται  μεταστροφή της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, σχετικά με τη συνέχιση των διαδικασιών υλοποίησης των παραπάνω. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχτηκαν επιστολές και ανακοινώσεις, που πρόσβαλαν τα στελέχη του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε ανεπίτρεπτές καθυστερήσεις και μέχρι σήμερα να μην έχει γίνει η διεύρυνση των ασφαλισμένων που ήταν βασική προϋπόθεση για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ.

Ο Νόμος 4498/2017, μεταξύ άλλων, προβλέπει, εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. τον Μάιο του 2018.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ και INTRASOFT, δεν έχει υπογραφτεί σύμφωνο μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ –ΤΕΑΣ –ΕΤΑΣ, προϋπόθεση που προβλέπει ο Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων, δεν έχει τροποποιηθεί το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, που είναι απαραίτητο για την εκλογική διαδικασία, αλλά  αντί αυτών εκδίδονται ανακοινώσεις προσβλητικές και ανυπόστατες για τα στελέχη του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, αφού η πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ παραβλέποντας όλα αυτά, τα οποία σκόπιμα καθυστερεί να υλοποιήσει, καταλογίζει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις σε όλους τους άλλους, ενώ πολύ καλά γνωρίζει ότι χωρίς τη σύμβαση με την INTRASOFT, χωρίς τη συμφωνία με ΤΕΑΣ –ΕΤΑΣ, και χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος.

Και οι καθυστερήσεις  της εφαρμογής του Νόμου μπορεί να εξυπηρετούν τις φιλοδοξίες και επιδιώξεις κάποιων να παραμείνουν  στη Διοίκηση του Οργανισμού παρατείνοντας τη διαδικασία των εκλογών, αλλά θέτουν σε εξαιρετικό κίνδυνο το σχέδιο διάσωσης του ΕΔΟΕΑΠ.

 Ποιος άραγε φταίει (πιθανώς να το μάθουμε από νέες ανακοινώσεις του Προεδρείου και των πλειοψηφούντων στο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ) για το ότι:

  1. Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ΗΔΙΚΑ που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στη περίθαλψη των εκτός Αθηνών ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ. Απόφαση σχετική λήφθηκε από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ πριν από τρία χρόνια, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων. Ακόμα είμαστε στο στάδιο των δοκιμών και το έργο δεν έχει υλοποιηθεί.
  2. Στα πλαίσια της μείωσης των δαπανών του Οργανισμού, δεν έχει γίνει ούτε καν συζήτηση από τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, για την εκμετάλλευση του μειωμένου τιμολογίου του ΕΟΠΥΥ, στα διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς μείωση παροχών και υποβάθμιση της περίθαλψης όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί.
  3. Δεν έχει υπογραφεί ακόμη σύμβαση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ πανελλαδικά.
  4. Δεν έχει γίνει η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, όπως επίσης προέβλεπε η συμφωνία. Το ρόλο του Γενικού Διευθυντή συνεχίζουν να ασκούν μέχρι σήμερα, οι πρόεδροι και οι γραμματείς του ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, με καταστροφικές συνέπειες για το Ταμείο μας.

Συνάδελφοι,

                   Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων στα ΜΜΕ, που πριν από πενήντα χρόνια χρηματοδότησαν και δημιούργησαν τον ΕΔΟΕΑΠ, δημιούργησαν και χρηματοδότησαν τον Ελεγκτικό Μηχανισμό Αγγελιοσήμου για την περιφρούρηση των εσόδων του Ταμείου μας, έδωσαν τη μάχη της διάσωσης και διεύρυνσης του ΕΔΟΕΑΠ ύστερα από την κατάργηση του Αγγελιοσήμου,  ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του ΕΔΟΕΑΠ, προς όφελος των συνταξιούχων, των ανέργων και όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΗΕΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας