Σεπ. 23, 2017

"ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ" απο το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ . Δυο διαφορετικα σχεδια

Το ενα σχεδιο ειναι αυτο που ψηφιστηκε στο τελευταιο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ στο οποιο απαντα ο Κυριακοπουλος ( την απαντηση δημοσιοποιησε ο Αναποδος ) και το αλλο που ανεβηκε στο σαιτ της ΕΣΗΕΑ ειναι ενα σχεδιο που κανεις δεν γνωριζει

Τωρα ποιος κοροιδευει ποιον .... και γιατι ????????

Συμφωνα με πληροφοριες η πλειοψηφια του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ εχει στα σκαρια αλλη μια απεργια την Παρασκευη και μετα τελος.

ΘΑ  ΤΟΥΣ  ΑΦΗΣΟΥΜΕ ???

                                                 ---------------------------------

 

Το σχεδιο που ψηφιστηκε στο τελευταιο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Η εργοδοτική πλευρά και η πλευρά των εργαζομένων συμφωνούν ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, κατόπιν της κατάργησης του αγγελιοσήμου, στερείται επαρκούς πόρου ακόμη και για την στοιχειώδη λειτουργία του. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης οργανώθηκε διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ εργοδοτικών Ενώσεων και Ενώσεων εργαζομένων για την επίτευξη συμφωνίας που θα εγγυάται την βιωσιμότητα του Οργανισμού με ταυτόχρονη διεύρυνσή του ώστε ασφαλιστικά να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. Από την πλευρά της η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι η συμφωνία που θα επιτευχθεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θα επικυρωθεί νομοθετικά. Λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ειδικά στον κλάδο των Μ.Μ.Ε., οι εργοδοτικές και εργατικές Ενώσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη θεσμοθέτησης ειδικής πρόσθετης εισφοράς για την βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ. Σημειώνεται ότι βασικές προϋποθέσεις της σύναψης αυτής της συμφωνίας, χωρίς τις οποίες δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, είναι : 1. Η καταβολή του πόρου από όλα τα Ενημερωτικά και Ψυχαγωγικά μέσα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξάρτητα του τρόπου διανομής, της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν και της έδρας της επιχείρησης. 2. Η εγγραφή του συνόλου του προσωπικού της κάθε εταιρίας – υπόχρεου στον ΕΔΟΕΑΠ,. 3. Η τροποποίηση του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ με βάση τα προβλεπόμενα στην συμφωνία.

Η πλευρά των εργαζομένων διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλιση των εργαζομένων σε θυγατρικές των υποχρέων του ΕΔΟΕΑΠ.

Επί των Γενικών Αρχών όπως έχει σιατυπωθεί στην πρόταση των εργοδοτών :

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

1. Ο ΕΔΟΕΑΠ παραμένει ΝΠΙΔ και αυτοδιοίκητος. Μολαταύτα ως φορέας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ακολουθεί τις γενικές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας όσον αφορά κυρίως τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, χρόνος ασφάλισης). 2. Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ παραμένει αιρετή με την συμμετοχή στο διοικητικό του συμβούλιο και ενός εκπροσώπου των εργοδοτικών Ενώσεων στον κλάδο των ΜΜΕ. 3. Ο κύκλος των ασφαλιστέων προσώπων διευρύνεται με την ένταξη υποχρεωτικά σε αυτόν όλων των εργαζομένων στις εφημερίδες, δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε ελεύθεροι, είτε συνδρομητικοί, ανεξάρτητα του τρόπου διανομής τους, (δηλαδή περιλαμβάνονται όλοι οι σταθμοί περιλαμβανομένων αυτών που διανέμονται δορυφορικά η μέσω του διαδικτύου, είτε έχουν γραμμικό πρόγραμμα, είτε κατ’ επιλογή, είτε εκπέμπονται από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό), ενημερωτικό και ψυχαγωγικό διαδίκτυο και περιοδικό τύπο. 4. Στον ΕΔΟΕΑΠ εντάσσονται στον κλάδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οι συνταξιούχοι των αντίστοιχων κατηγοριών και ειδικοτήτων ασφαλισμένων μετά την διεύρυνση. 5.Το 2018 θα εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη για τη διαπίστωση της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ, ή του τυχόν αναλογιστικού ή/και πραγματικού ελλείματος. Η αναλογιστική μελέτη θα εκπονείται από ανεξάρτητο αναλογιστή ή ανεξάρτητη αναλογιστική εταιρία εγνωσμένου κύρους, που θα επιλέγεται από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ. Η αναλογιστική μελέτη θα εκπονείται με βάση τις παραδοχές που αποδέχεται η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και θα γίνονται αποδεκτές και από τον αναλογιστή ή την αναλογιστική εταιρία. Οι παραδοχές θα βασίζονται πάντα σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε μελλοντικές αόριστες εκτιμήσεις.

Η πλευρά των εργαζομένων διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλιση των εργαζομένων σε θυγατρικές των υποχρέων του ΕΔΟΕΑΠ.

Επί της χρηματοδότησης :

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Για τον κλάδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορές ίσες με το 6% του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών (όσο προβλέπει η νομοθεσία). Οι ανωτέρω προβλεπόμενες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου θα ισχύσουν από 1/7/2017. Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα καταβληθούν αναδρομικά οι εισφορές που αναλογούν και στις δύο πλευρές σε 12 μηνιαίες δόσεις. 2.  Κατά το λοιπό μέρος η χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ θα εξασφαλιστεί με εισφορά επί του κύκλου εργασιών εκάστου εργοδότη ύψους 4 %.  Για τις εταιρίες που έχουν έδρα εκτός Ελλάδος ο πόρος αυτός επιβάλλεται επί του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν στην Ελλάδα.

1. Η εργοδοτική πλευρά προτείνει : Για κλάδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εργοδότες: 3.5%, εργαζόμενοι: 1.5% Για κλάδο επικουρικής σύνταξης εργοδότες: 2.5%, εργαζόμενοι:  2.5% Για κλάδο εφ’ άπαξ 4% σε βάρος των εργαζομένων. Δηλαδή η πλευρά των εργοδοτών προτείνει συνολικές εισφορές 6% εις βάρος των εργοδοτών και 8% εις βάρος των εργαζομένων. Η πλευρά των εργαζομένων αντιθέτως προτείνει συνολικές εισφορές 6% εις βάρος των εργοδοτών και 6% εις βάρος των εργαζομένων.   2. Η πλευρά των εργαζομένων διατηρεί επιφυλάξεις για την ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ του προσωπικού των θυγατρικών των υποχρέων και κατά συνέπεια για την καταβολή αντίστοιχων εισφορών και πόρου από τις επιχειρήσεις αυτές.

Επί των προϋποθέσεων καταβολής του πόρου σύμφωνα με την πρόταση των εργοδοτών:

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη καταβολής του πόρου είναι οι εξής:  1.        Η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει τα ακόλουθα: Την επεκτασιμότητα των όρων της παρούσας συμφωνίας σε όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση, που δραστηριοποιούνται στους αναφερόμενους τομείς, ανεξάρτητα εάν δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια από την Ελλάδα η το Εξωτερικό η εάν είναι μέλη των συμβαλλομένων Εργοδοτικών Ενώσεων. 2. Την είσπραξη του πόρου στην πηγή. Ειδικότερα : Από τις εταιρίες που συναλλάσσονται με τις εταιρίες υπόχρεους τους πόρου και έχουν έδρα στην Ελλάδα, την τελευταία ημέρα του μήνα που παραλαμβάνουν το τιμολόγιο. Από τις εταιρίες η τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με εταιρίες υπόχρεους του πόρου που έχουν έδρα εκτός Ελλάδος με παρακράτηση του πόρου κατά την μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό. Την μη αναγνώριση της φορολογικής δαπάνης από τις συναλλασσόμενες εταιρίες που δεν παρακρατούν και καταβάλλουν τον πόρο. 3. Την απαγόρευση τιμολόγησης και είσπραξης συνδρομών από τις εταιρίες που έχουν έδρα εκτός Ελλάδας και τιμολογούν φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα.  4. Διασφαλιστεί η είσπραξη των εισφορών και του πόρου μέσω διαδικασίας ανάλογης με του ΚΕΔΕ.  5. Ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ ώστε να περιλαμβάνει όλα τα σημεία της συμφωνίας.

Η εργοδοτική πλευρά προτείνει τα κάτωθι : α) Εντός 3 μηνών από την θεσμοθέτηση του πόρου να έχουν ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας και έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές ώστε το ταμείο να είναι βιώσιμο σε βάθος 50 ετών. β) Όλοι οι υπόχρεοι εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους για καταβολή του πόρου και όσοι είναι υπερήμεροι η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ έχει ασκήσει δικαστικά μέτρα κατά των υπερήμερων μερών για την είσπραξη των οφειλομένων.  γ) Να μην υπάρξει τροποποίηση της νομοθεσίας που να αναιρεί ή ματαιώνει την παρούσα συμφωνία, ή επιβολή νέων φόρων ή πόρων, ή αύξηση των υφισταμένων, ή ακύρωση όρων της παρούσας συμφωνίας μετά από δικαστικές αποφάσεις, ή αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  δ) Κανένα υπόχρεο μέρος δεν έχει καταγγείλει οριστικά την παρούσα συμφωνία.   Η εργατική πλευρά αντιπροτείνει αντίστοιχα: α)Αναλογιστική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας εντός εξαμήνου από τη θεσμοθέτηση του πόρου και με πρόβλεψη βιωσιμότητας πενταετίας. β)Η καταβολή του πόρου από τους υποχρέους να μην εξαρτάται από την άσκηση ενδίκων μέσων και είσπραξη του πόρου από τον ΕΔΟΕΑΠ. Εννοείται βέβαια ότι ο ΕΔΟΕΑΠ θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του κατά κάθε αφερέγγυου υπόχρεου. γ) Να μην εξαρτάται ο πόρος από ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας ή άλλους εξωγενείς παράγοντες. δ) Να μην υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συμφωνίας από τους εργοδότες ατομικά ή συλλογικά.   Τέλος να απαλειφθεί η εργοδοτική αξίωση που έχει διατυπωθεί ως εξής :   Ο πόρος θα προσαρμόζεται αναλογιστικά προς τα κάτω εάν από την αναλογιστική μελέτη προκύψει ότι υφίσταται αναλογιστικό πλεόνασμα.

Επί της διασφάλισης είσπραξης του πόρου :

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

1. Για καθυστερούμενες εισφορές κάθε είδους (εργοδοτών/εργαζομένων, επί του κύκλου εργασιών) ο ΕΔΟΕΑΠ θα μπορεί να επιδιώξει την είσπραξή τους με σύστημα ανάλογο του ΚΕΔΕ. Η πράξη ελέγχου και επιβολής εισφορών εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό υπέρ του Οργανισμού. 2. Δεν θα αναγνωρίζεται φορολογικά καμία διαφημιστική δαπάνη, εάν δεν τιμολογηθεί από αδειοδοτημένο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό η διαδικτυακή ενημερωτική και ψυχαγωγική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα διαδικτυακά ενημερωτικά και ψυχαγωγικά μέσα ως άδεια νοείται η εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. 3. Το αμέσως ανωτέρω υπό στοιχείο 3 ισχύει και για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο εξωτερικό οι οποίες τιμολογούν διαφημιστικό χώρο ή χρόνο η πωλούν συνδρομές σε Ελληνικές επιχειρήσεις και εκδίδουν έντυπα (περιοδικά ή εφημερίδες) ή μεταδίδουν πρόγραμμα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό στην Ελλάδα. Ειδικά στην περίπτωση της πώλησης  συνδρομών την υποχρέωση παρακράτησης του πόρου θα τον έχουν οι Τράπεζες και οι εταιρίες ηλεκτρονικών πληρωμών και πιστωτικών καρτών.

1. Η εργοδοτική πλευρά προτείνει η εισφορά 4% να υπολογίζεται και να αποδίδεται επί εκάστου τιμολογίου που εκδίδει ο κάθε υπόχρεος. Η πρόταση αυτή των εργοδοτών ενέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ο πόρος ως φόρος υπέρ τρίτων. Κατά συνέπεια η πλευρά των εργαζομένων προτείνει η εισφορά να υπολογίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υποχρέου και να αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα . Κατόπιν εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς θα καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και θα καταβάλλουν όποια τυχόν διαφορά προκύπτει. Ανάλογη διαδικασία θα ισχύει για την επιβολή του πόρου επί των συνδρομών.

Επί της διοίκησης-διαχείρισης :

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ θα διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα έχει διετή θητεία αποτελούμενο από δέκα ασφαλισμένους ή συνταξιούχους και έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών. Οι δέκα εκπρόσωποι των ασφαλισμένων/συνταξιούχων θα εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και πλειοψηφικό σύστημα. Οι παροχές θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη και τη μελέτη βιωσιμότητας που θα συνταχθεί εντός εξαμήνου από την θεσμοθέτηση της συμφωνίας από ειδικό αναλογιστή. Οι τρεις κλάδοι ασφάλισης θα αντιμετωπίζονται από αναλογιστικής πλευράς και πλευράς βιωσιμότητας ξεχωριστά και δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά πόρων από τον ένα στον άλλον. Το οποιοδήποτε ταμειακό πλεόνασμα και τα αποθεματικά, ειδικά των πρώτων ετών, θα κατατίθεται αμέσως σε ειδικό λογαριασμό και θα επενδύεται με βάση τον κανονισμό επενδύσεων του Ταμείου που θα συνταχθεί και εγκριθεί εντός ενός έτους από την θεσμοθέτηση της παρούσας συμφωνίας. Στο τέλος κάθε έτους θα προσδιορίζεται επακριβώς το προβλεπόμενο ταμειακό πλεόνασμα του έτους και από 1ης/1ου το ποσό αυτό θα κατατίθεται στον λογαριασμό αυτό. Η χρήση οποιουδήποτε ποσού από τον λογαριασμό αυτό θα απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία  8/11 του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ . Το Ταμείο θα προσλαμβάνει έμπειρο manager, πλήρους απασχόλησης, στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες για την καθημερινή λειτουργία και διαχείρισή του. Ο manager θα προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στην οποία θα ορίζονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι που θα ορίζει το Δ.Σ. θα έχουν επιτευχθεί. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και εντός 6 μηνών, το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ θα αξιολογήσει, με βάση ειδική μελέτη που θα συνταχθεί, τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα πρέπει να έχει ο ΕΔΟΕΑΠ και εάν οι σημερινοί εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβεί στην κατάλληλη αναδιοργάνωση. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους με την θέσπιση ειδικού ασφαλίστρου ανέργου το οποίο θα προκύψει μετά την σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης και της μελέτης βιωσιμότητας.

3.Όσον αφορά την κατανομή και την χρήση των πόρων του ΕΔΟΕΑΠ : Η εργοδοτική πλευρά απαιτεί η εισφορά 4% να επιμερίζεται σε δυο αντί για τρείς κλάδους ως εξής: Κλάδος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: 40 % Κλάδος επικουρικής σύνταξης:                   60 %   Η πλευρά των εργαζομένων προτείνει η εισφορά 4%  να επιμερίζεται και στους τρείς κλάδους ως εξής: Κλάδος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: 35 % Κλάδος επικουρικής σύνταξης:                   55 % Κλάδος εφάπαξ:                                            10%   Όσον αφορά κάποιες επιμέρους διαφωνίες μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων σε θέματα διοίκησης-διαχείρισης πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί σύγκλιση εφόσον συμφωνηθούν τα μείζονα επί της αρχής.

 

Και το σχεδιο που αναρτησε στο σαιτ της η ΕΣΗΕΑ 

 

Οι προτάσεις της ΕΣΗΕΑ στην τριμερή της 24ης Ιουλίου 2017 και στη διμερή της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 για τον ΕΔΟΕΑΠ

22.09.2017 18:38

Οι προτάσεις της ΕΣΗΕΑ στην τριμερή της 24ης Ιουλίου 2017 και στη διμερή της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 για τον ΕΔΟΕΑΠ

——————————————–

 

Οι προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η ΕΣΗΕΑ στην τριμερή διαπραγμάτευση με τους εργοδότες και την κυβέρνηση είναι οι εξής:

  1. ΕΝΙΑΙΟΣ-ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ  ΕΔΟΕΑΠ: Ο ΕΔΟΕΑΠ συνεχίζει να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφάπαξ και επικούρηση. Ο ΕΔΟΕΑΠ διευρύνεταιμε τους εργαζόμενους στα όλα μέσα ενημέρωσης που μέχρι σήμερα δεν ήταν μέλη του, τους εργαζομενους στον περιοδικό τύπο και στα ενημερωτικά σάιτ του Διαδικτύου(θεωρούνται ηλεκτρονικές εφημερίδες). 
  2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Εργοδοτών 6-8% ( αναδρομικά απο 1/1/2017), εργαζομένων 6%, και  συνταξιούχων 6%.

ΣΥΝΟΛΟ 12-14% πράγμα που σημαίνει έσοδα 12-15 εκατομμύρια ευρώ.

3.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ: 5% σε όλες τις επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης. Αυτο σημαίνει οτι θα πληρώσουν περισσότερα οι εύρωστες,δηλαδή τα κανάλια, παίρνοντας ως αντιστάθμισμα ορισμένα φορολογικά κίνητρα, και λιγότερα οι εφημερίδες που είναι σε δυσχερή θέση και κινδυνεύουν να κλείσουν. 

Προσδοκώμενα  ΕΣΟΔΑ: περίπου 25-30 εκατομμύρια ευρώ.  Ειδικά για το Ίντερνετ πρέπει να νομοθετηθεί η ένταξη των εργαζομένων στον ΕΔΟΕΑΠ. Ακόμη πρέπει να υπάρξει πρόνοια οτι δεν θα εκπίπτει η διαφημιστική δαπάνη απο τα έξοδα των εταιριών, που διαφημίζονται σε μέσα που δεν ειναι αναγνωρισμένα( μητρώο, ΕΣΡ) για να κτυπηθούν όσοι είναι σε φορολογικούς παραδείσους

  1. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΔΟΕΑΠ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ:

Αγορά υπηρεσιών υγείας, παρακλινικών εξετάσεων  και φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω ΕΟΠΥΥ ώστε να μειώσει το κόστος ο ΕΔΟΕΑΠ, και να έχουν οι ασφαλισμένοι περισσότερες επιλογές. Να διατηρηθούν οι επιπρόσθετες παροχές,  που εχουν οι ασφαλισμένοι όπως θέση νοσηλείας, οδοντιατρικές υπηρεσίες, πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πιθανό Όφελος 3-5 εκατομμύρια ευρώ.

  1. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Ο ΕΔΟΕΑΠ να λάβει μέρος της ενίσχυσης, που δίνεται στον ΕΟΠΥΥ απο τον κρατικό προϋπολογισμό. Εναλλακτικά να καταβάλλεται το κονδύλι της περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στα δημόσια νοσοκομεία. Πιθανά έσοδα 5 εκατομμύρια ευρώ 
  2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:

Δυνατότητα είσπραξης της εισφοράς μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και θέσπιση ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές στον ΕΔΟΕΑΠ.

  1. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες βεβαίωσης και είσπραξης του εναπομείναντος αγγελιοσήμου. Προσδοκόμενα έσοδα 10-15 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη διετία.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα έσοδα πάνω απο 50-55 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, πράγμα που σημαίνει οτι ο ΕΔΟΕΑΠ όχι μόνο στηρίζεται αλλα και οτι μπορεί να καταστεί βιώσιμος μακροπρόθεσμα σύμφωνα με την αναλογιστική  μελέτη που έχει εκπονηθεί και αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης.  

 

ΥΓ. Τα συμπερασματα δικα σας

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας