Αυγ. 5, 2017

Ξεπουλανε τον ΕΔΟΕΑΠ στους εργοδοτες . Το σχεδιο ...

Με αυτό το σχέδιο ξεπουλάνε τον ΕΔΟΕΑΠ στους εργοδότες, κυβέρνηση και συνδικαλιστές

Μέσα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται το ξεπούλημα του ΕΔΟΕΑΠ με την υπογραφή των συνδικαλιστικών ηγεσιών του κλάδου στους εργοδότες οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Και ασφάλιση για τους εργαζόμενους τους και μείωση εργοδοτικών εισφορών και συμμετοχή στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ και μειώσεις παροχών όποτε γουστάρουν. Το blog αποκαλύπτει σήμερα τη συμφωνία “επί της αρχής για τη διεύρυνση και τη βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ” την οποία καλούνται να υπογράψουν από Δευτέρα οι συνδικαλιστικές ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΕΡ, ΕΤΙΤΑ και ΕΤΙΠΤΑ και οι εργοδοτικές ενώσεις ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΝΕΔ, ΕΙΗΕΑ, ΕΙΙΡΑ.

Μια συμφωνία που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να προσδέσει και τον ΕΔΟΕΑΠ στις μνημονιακές ασφαλιστικές υποχρεώσεις (αναλογιστικές μελέτες, κατηγορία κλάδων, κόψιμο παροχών, κ.λ.π) και παράλληλα να κάνει το μέγιστο δώρο σοτυς εργοδότες. Να πληρώνουν εργοδοτικές εισφορές μόλις 6%, όσο και οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και παράλληλα να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Τηλεόρασης αφού το 4% “εισφορά από διαφήμιση” θα κοπεί από αυτόν τον φόρο. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί, πως αναλόγως της οικονομικής πορείας του νέου ΕΔΟΕΑΠ αφήνεται καθαρά ανοικτό το κόψιμο το παροχών και η αύξηση των εισφορών. Ένα επαγγελματικό ταμείο δηλαδή στα μέτρα τους! Οι εργοδότες θα έχουν συμμετοχή στη διοίκηση με έναν εκπρόσωπο τους ενώ θα προσλαμβάνεται μάνατζερ για να διοικεί τον οργανισμό!

Από την ΕΣΗΕΑ τη συμφωνία θα υπογράψουν οι Αντωνιάδου-Καπάκος χωρίς να έχει συγκροτηθεί καν σε σώμα το νέο ΔΣ της ένωσης. Το πρόβλημα της αλλαγής Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ που θα απαιτηθεί με γενική συνέλευση των μετόχων για να έχουν εκπροσώπιση οι εργοδότες, δεν αποκλείεται να “λυθεί” με νομοθετική παρέμβαση πριν τον 15νταύγουστο!

Διαβάζουμε τη συμφωνία:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, κατόπιν της κατάργησης του αγγελιοσήμου, στερείται επαρκούς πόρου ακόμη και για την στοιχειώδη λειτουργία του. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης οργανώθηκε διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ εργοδοτικών Ενώσεων και Ενώσεων εργαζομένων για την επίτευξη συμφωνίας που θα εγγυάται την βιωσιμότητα του Οργανισμού με ταυτόχρονη διεύρυνσή του ώστε ασφαλιστικά να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. Από την πλευρά της η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι η συμφωνία που θα επιτευχθεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θα επικυρωθεί νομοθετικά. Λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ειδικά στον κλάδο των Μ.Μ.Ε., οι συμβαλλόμενες Ενώσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη θεσμοθέτησης ειδικής πρόσθετης εισφοράς για την βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ, πέραν των εισφορών του κοινού δικαίου για τις οποίες δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διασφάλιση καταβολής. Την παρούσα συμφωνία εκ μέρους των εργοδοτών υπογράφουν η ΕΙΤΗΣΕΕ, η ΕΝΕΔ, η ΕΙΗΕΑ και η ΕΙΙΡΑ και από πλευράς εργαζομένων η ΕΣΗΕΑ, η ΕΣΗΕΜ-Θ, η ΕΠΗΕΑ, η ΕΠΗΕΘ, η ΕΣΠΗΤ, η ΕΤΗΠΤΑ, η ΕΤΕΡ και η ΕΤΙΤΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Ο ΕΔΟΕΑΠ παραμένει ΝΠΙΔ και αυτοδιοίκητος. Μολαταύτα ως φορέας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ακολουθεί τις γενικές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας όσον αφορά κυρίως τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, χρόνος ασφάλισης).
 1. Η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ παραμένει αιρετή με την συμμετοχή στο διοικητικό του συμβούλιο και ενός εκπροσώπου των εργοδοτικών Ενώσεων στον κλάδο των ΜΜΕ.
 1. Ο κύκλος των ασφαλιστέων προσώπων διευρύνεται με την ένταξη υποχρεωτικά σε αυτόν όλων των εργαζομένων στις εφημερίδες, δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικό διαδίκτυο και περιοδικό τύπο. Ως ενημερωτικό διαδίκτυο νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.
 1. Στον ΕΔΟΕΑΠ εντάσσονται στον κλάδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οι συνταξιούχοι των αντίστοιχων κατηγοριών και ειδικοτήτων ασφαλισμένων μετά την διεύρυνση.
 1. Οι συμβαλλόμενες εργοδοτικές και εργατικές Ενώσεις αναγνωρίζουν ότι στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι οι παροχές του ΕΔΟΕΑΠ να είναι καλύτερες από αυτές του ΕΟΠΠΥ και του ΕΤΕΑΕΠ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ θα εξασφαλιστεί :

 1. Κατά ένα μέρος με καταβολή ποσοστού 6% σε βάρος των εργαζομένων και 6% σε βάρος των εργοδοτών επί των μεικτών αποδοχών με βάση τις γενικότερες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας περί επιβολής εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ .

Οι ανωτέρω προβλεπόμενες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου να ισχύσουν από 1/7/2017. Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα καταβληθούν αναδρομικά οι εισφορές που αναλογούν στον εργοδότη.

 1. Κατά το λοιπό μέρος η χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ θα εξασφαλιστεί με εισφορά επί του κύκλου εργασιών εκάστου εργοδότη ύψους 4 %. Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς θα ληφθεί πρόνοια από την κυβέρνηση ώστε νομοθετικά ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων να μην υπερβαίνει το 14% .

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ :

 1. Η εργοδοτική εισφορά επί του κύκλου εργασιών εκάστου εργοδότη θα επιβάλλεται σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται από τους ανωτέρω υπόχρεους και θα αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο τον επόμενο μήνα εκείνου εντός του οποίου εκδόθηκε. Εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς θα καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και θα καταβάλλουν όποια τυχόν διαφορά προκύπτει.
 1. Για καθυστερούμενες εισφορές κάθε είδους (εργοδοτών/εργαζομένων, επί του κύκλου εργασιών) ο ΕΔΟΕΑΠ θα μπορεί να επιδιώξει την είσπραξή τους με σύστημα ανάλογο του ΚΕΔΕ. Η πράξη ελέγχου και επιβολής εισφορών εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό υπέρ του Οργανισμού.
 1. Δεν θα αναγνωρίζεται φορολογικά καμία διαφημιστική δαπάνη, εάν δεν τιμολογηθεί από αδειοδοτημένο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό η διαδικτυακή ενημερωτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ως άδεια νοείται η εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.
 1. Το αμέσως ανωτέρω υπό στοιχείο 3 ισχύει και για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο εξωτερικό οι οποίες τιμολογούν διαφημιστικό χώρο ή χρόνο σε Ελληνικές επιχειρήσεις και εκδίδουν έντυπα (περιοδικά ή εφημερίδες) ή μεταδίδουν πρόγραμμα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό στην Ελλάδα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο ΕΔΟΕΑΠ θα διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα έχει διετή θητεία αποτελούμενο από δέκα ασφαλισμένους ή συνταξιούχους και έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών. Οι δέκα εκπρόσωποι των ασφαλισμένων/συνταξιούχων θα εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και πλειοψηφικό σύστημα.

Οι παροχές θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη και τη μελέτη βιωσιμότητας που θα συνταχθεί εντός εξαμήνου από την θεσμοθέτηση της συμφωνίας από ειδικό αναλογιστή. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να έχει αναλογιστικό έλλειμμα σε ορίζοντα 5ετίας, χρονική περίοδος που θεωρείται εύλογη από τους αναλογιστές. Ανά πενταετία θα συντάσσεται αναλογιστική μελέτη και ανά έτος μελέτη βιωσιμότητας με βάση τις οποίες θα αναπροσαρμόζονται οι παροχές.

Το οποιοδήποτε ταμειακό πλεόνασμα και τα αποθεματικά, ειδικά των πρώτων ετών, θα κατατίθεται αμέσως σε ειδικό λογαριασμό και θα επενδύεται με βάση τον κανονισμό επενδύσεων του Ταμείου που θα συνταχθεί και εγκριθεί εντός ενός έτους από την θεσμοθέτηση της παρούσας συμφωνίας. Στο τέλος κάθε έτους θα προσδιορίζεται επακριβώς το προβλεπόμενο ταμειακό πλεόνασμα του έτους και από 1ης/1ου το ποσό αυτό θα κατατίθεται στον λογαριασμό αυτό. Η χρήση οποιουδήποτε ποσού από τον λογαριασμό αυτό θα απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 8/11 του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.

Οι τρεις κλάδοι ασφάλισης θα αντιμετωπίζονται από αναλογιστικής πλευράς και πλευράς βιωσιμότητας ξεχωριστά και δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά πόρων από τον ένα στον άλλον.

Το Ταμείο θα προσλαμβάνει έμπειρο manager, πλήρους απασχόλησης, στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες για την καθημερινή λειτουργία και διαχείρισή του. Ο manager θα προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στην οποία θα ορίζονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι που θα ορίζει το Δ.Σ. θα έχουν επιτευχθεί.

Το Ταμείο και ο κάθε κλάδος θα ελέγχεται από ορκωτό λογιστή, θα εφαρμόζει τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες και θα εκδίδει ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως και ταμειακές ροές ανά τρίμηνο τα οποία θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Επίσης θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο συγκεκριμένες ποιοτικές και ποσοτικές αναφορές για ενημέρωση των μελών. Όλες οι αναφορές θα δημοσιεύονται εντός 60 ημερών από την λήξη της περιόδου αναφοράς.

Εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν των 18 μηνών από τη νομοθετική επικύρωση της συμφωνίας, θα μηχανογραφηθούν όλες τις λειτουργίες του και όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες και πληροφορίες. Ορισμένες από αυτές είναι: Καταγραφή των εισφορών που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό των ασφαλισμένων, υπολογισμός σύνταξης και εφ’ άπαξ, ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, παρακολούθηση απαιτήσεων από ταμείο, κλείσιμο ραντεβού, αναλυτική καταγραφή απαιτήσεων του ταμείου από εργοδότες κλπ.

Θα επιτρέπεται στις εταιρίες που απασχολούν πάνω από 200 άτομα προσωπικό να λειτουργούν πρωτοβάθμιο ιατρείο στο χώρο εργασίας, τα έξοδα του οποίου θα καλύπτει η εταιρία, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένο με τον ΕΔΟΕΑΠ και θα μπορεί σε συνεργασία με τους γιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ να παρέχει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ιατρείων του ΕΔΟΕΑΠ, περιλαμβανομένων των αναγκαίων παραπεμπτικών και των φαρμάκων. Τα ιατρεία αυτά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα του ΕΔΟΕΑΠ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και εντός 6 μηνών, το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ θα αξιολογήσει, με βάση ειδική μελέτη που θα συνταχθεί, τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα πρέπει να έχει ο ΕΔΟΕΑΠ και εάν οι σημερινοί εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβεί στην κατάλληλη αναδιοργάνωση.

 Ο ΕΔΟΕΑΠ θα παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους με την θέσπιση ειδικού ασφαλίστρου ανέργου το οποίο θα προκύψει μετά την σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης και της μελέτης βιωσιμότητας.

Οι συμβαλλόμενες Ενώσεις συναινούν και εξουσιοδοτούν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβεί άμεσα στην νομοθέτηση των συμφωνημένων με την παρούσα.

πηγη##Mediatvnews

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας