Δεκ. 29, 2015

Ανακοινωση της Εφορευτικης Επιτροπης των αποτελεσματων για τις εκλογες στην ΕΡΤ

Μολις πηραμε την Ανακοινωση της Κεντρικης Εφορευτικης Επιτροπης για τα αποτελεσματα των εκλογων στην ΕΡΤ για εκπροσωπους των εργαζομενων στο ΔΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Αγία Παρασκευή, 29/12/2015  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΤ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 16 Δεκεμβρίου 2015 για την εκλογή (2) δύο εκπροσώπων εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΡΤ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. 

Σύνολο εγγεγραμμένων : 2.284

Ψήφισαν : 1.550

Έγκυρα : 1.489

Άκυρα : 19

Λευκά : 42

Μετά το τέλος του Β’ γύρου των εκλογών για Εκπροσώπους Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. και παρουσία των 3ων δικαστικών αντιπροσώπων, καθώς και της Κ.ΕΦ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών της 16/12/2015, και αφού άνοιξε και καταμέτρησε τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια της περιφέρειας και αφού τέλος έλαβε υπόψη της την από 17/12/2015 αίτηση του υποψηφίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ προέβη στην καταμέτρηση η οποία περαιώθηκε στις 16:00.  

Οι υποψήφιοι, κατά αλφαβητική σειρά έλαβαν : 

1

ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σταυροί   592

2

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σταυροί   589

3

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σταυροί  801

4

ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Σταυροί  581

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα εκλέγεται ως εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΡΤ ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50%+1  του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων και αναπληρωματικός ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η Κ.ΕΦ.Ε. εφαρμόζοντας τη νομοθεσία που ίσχυσε και στους δύο γύρους, εξακολουθεί να πιστεύει ότι η απαίτηση για συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας για την εκλογή των εκπροσώπων (επί των ψηφισάντων – 1ος γύρος, επί των έγκυρων ψηφοδελτίων – 2ος γύρος) είναι και νόμιμη και η πλέον δημοκρατική διαδικασία. 

Παρόλη τη διαφωνία των προέδρων των εφορευτικών τόσο στον πρώτο γύρο (Πρόεδρος Πρωτοδικών κα. Φλεριανού) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ  23/11/2015

Σημειωτέον ότι η εκλογή των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. θεσπίστηκε με τη διάταξη του άρθρ. 7 Ν. 4324/2015, όπως τροποποίησε το άρθρ. 9 Ν. 4173/2013. Με την ίδια διάταξη ο νομοθέτης ουδόλως προέβλεψε τη διαδικασία εκλογής των προσώπων αυτών, όπως είχε πράξει με την προϋφιστάμενη διάταξη του άρθρ. 14 Ν. 3965/2011, η δε παρούσα Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προκρίνει την άποψη ότι η διάταξη αυτή αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής, ελλείψει κατάργησής της, εξακολουθεί να εφαρμόζεται εν προκειμένω (η προεδρεύουσα της Επιτροπής Δικαστική Λειτουργός είχε διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 14 Ν. 3965/2011, καθόσον αυτή έχει καταργηθεί εν τοις πράγμασι ως παντελώς ασυμβίβαστη με τη διάταξη του άρθρ. 7 του Ν. 4324/2015, και αναβιώνουν εν προκειμένω οι διατάξεις του Ν. 3429/2005). Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ουδείς των υποψηφίων έλαβε την κατά τη διάταξη του άρθρ. 14 Ν. 3965/2011 απαιτούμενη για την εκλογή του απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψηφισάντων, συντρέχει λόγος επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων, στους οποίους και θα προστεθούν και δύο δημοσιογράφοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων, λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ένας εκ των εκλεγόμενων πρέπει να είναι δημοσιογράφος, ήτοι πρέπει να διεξαχθεί δεύτερος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ των εξής προσώπων:

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

όσο και στο δεύτερο γύρο (Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Καρακωνσταντής) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 22/12/2015

«Κατόπιν των ανωτέρω η κεντρική εφορευτική επιτροπή αφού μελέτησε τη νομοθεσία έκρινε τα ακόλουθα : η εκλογή των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. θεσπίστηκε με τη διάταξη του άρθρ. 7 Ν. 4324/2015, όπως τροποποίησε το άρθρ. 9 Ν. 4173/2013. Με την ίδια διάταξη ο νομοθέτης ουδόλως προέβλεψε τη διαδικασία εκλογής των προσώπων αυτών, όπως είχε πράξει με την προϋφιστάμενη διάταξη του άρθρ. 14 Ν. 3965/2011, η δε παρούσα Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προκρίνει την άποψη ότι η διάταξη αυτή αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής, ελλείψει κατάργησής της, εξακολουθεί να εφαρμόζεται εν προκειμένω (ο προεδρεύων της Επιτροπής Δικαστικός Λειτουργός είχε διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 14 Ν. 3965/2011, καθόσον αυτή έχει καταργηθεί εν τοις πράγμασι ως παντελώς ασυμβίβαστη με τη διάταξη του άρθρ. 7 του Ν. 4324/2015, και αναβιώνουν εν προκειμένω οι διατάξεις του Ν. 3429/2005). Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο μεν υποψήφιος Αριστοτέλης ΜΕΤΑΞΑΣ (εικονολήπτης) έλαβε την απαιτούμενη από την διάταξη του άρθρ. 14 Ν. 3965/2011 απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων (801/1489), κανείς δε εκ των υπολοίπων υποψηφίων δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία, συντρέχει λόγος επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας μόνο μεταξύ των δύο υποψηφίων δημοσιογράφων, λαμβανομένου υπόψη του ότι ο ένας εκ των εκλεγόμενων πρέπει αναγκαστικά να είναι δημοσιογράφος. Πρέπει συνεπώς, να διεξαχθεί τρίτος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ των εξής προσώπων: 

Γεώργιος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανδρομάχη ΝΙΚΟΛΑΡΑ

προκειμένου να εκλεγεί με απόλυτη πλειοψηφία ο δεύτερος εκπρόσωπος των εργαζομένων για το ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, ο οποίος μαζί με τον ήδη εκλεγέντα Αριστοτέλη ΜΕΤΑΞΑ θα εκπροσωπήσει τους εργαζομένους. Σημειώνεται ότι ο Παναγιώτης ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ είναι αναπληρωματικός του Αριστοτέλη ΜΕΤΑΞΑ.   

ως προς  το εφαρμοστέο δίκαιο των νόμων,  οι προαναφερθέντες Πρόεδροι έχουν τη νομική άποψη ότι ο Ν. 4324/2015 καταργεί τις  διατάξεις του  Ν.3965/2011 σε σχέση με τους εκπροσώπους της ΕΡΤ ενώ στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ ισχύει ο νόμος με την εκπροσώπηση από έναν εργαζόμενο, άρα έπρεπε - κατ’ αυτούς πάντα - η εκλογική διαδικασία να είχε βασιστεί στο Ν.3429/2005. 

Οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΟΣΠΕΡΤ – Κ.ΕΦ.Ε. από την αρχή της διαδικασίας ήταν κατηγορηματικοί ότι θα πρέπει οι εκλογές να γίνουν με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με το Ν.3695/2011 και του Ν. 4324/2015.

Βάση των παραπάνω θα προβούμε σε 3ο γύρο εκλογής του ενός εκπροσώπου και του αναπληρωματικού του για το Δ.Σ. της εταιρίας. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ευχαριστεί τις Εφορευτικές Επιτροπές για την συμβολή τους και την συνεργασία τους στην ομαλή διενέργεια των αρχαιρεσιών. 

Ευχαριστεί επίσης, όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. 

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς.                                                             

                                                          Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                              

ΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ

ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΑΝΑΠΟΔΑ 

 

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας