Ιουλ. 2, 2015

H αποφαση της Εκτελεστικης Επιτροπης της Euro Mei

Παρίσι 30  Ιουνίου 2015

Οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στον Ελληνικό λαό.

 

Paris, 30 June 2015

Solidarity with POSPERT and Greek People

The workers and the Greek people for the past five years have experienced the politics of austerity, misery, social degradation, the plundering of the pension system, the sell-off of the public wealth, the abolition of social goods, the dismissals and the unemployment in the cruellest way.

It becomes clear that five years of memoranda and austerity, have not brought solutions instead they have multiplied the problems and they have created new deadlocks. The number of unemployed has reached 1.5 million. The number of poor has reached the 3 million. Thousands of people have committed suicide, thousands of enterprises have closed down, the wages and the pensions have declined dramatically. Collective Agreements have been eliminated and so have been the labour and the trade union rights.

The struggle of ERT workers and POSPERT, of the labour movement and the Greek people brought the overthrow of the previous Government on January 25th, and it has created new conditions and prospects for the Greek workers and the Greek society.

The Greek people and the working class are shouting: "that's enough!"

The EURO-MEI Executive Committee meeting in Paris on 30 June 2015 expresses its solidarity with colleagues in POSPERT. It supports POSPERT’s demand for the Greek government not to make a single step back, not to accept the pressure and the blackmailing of the lenders, to stay by its political program and to negotiate in good faith as well as to protect public wealth, the country's sovereignty and the survival of the people.

The community of broadcasting and media workers stand with the Greek people and the working class in its fight against austerity. We call on the EU to find a solution that puts the well-being of the Greek people first. Debt re-scheduling and debt relief are central to achieving that objective. 

 

 

 

EURO MEI - Εκτελεστική Επιτροπή

 Παρίσι, 30 Ιουνίου 2015

 Οι εργαζόμενοι και ο Ελληνικός λαός τα τελευταία πέντε χρόνια έχει βιώσει την πολιτική της λιτότητας, τη δυστυχία, την κοινωνική υποβάθμιση, τη λεηλασία του συνταξιοδοτικού συστήματος, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, την κατάργηση των κοινωνικών αγαθών, τις απολύσεις και την ανεργία στην πιο σκληρή μορφή τους.

 Έχει καταστεί σαφές ότι πέντε χρόνια μνημονίων και λιτότητας, δεν έφεραν λύσεις, αντίθετα έχουν πολλαπλασιαστεί τα προβλήματα και έχουν δημιουργηθεί νέα αδιέξοδα.

Ο αριθμός των ανέργων έχει φτάσει το 1.500.000. Ο αριθμός των φτωχών έχει φτάσει τα 3.000.000. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει, χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν μειωθεί δραματικά.

Οι συλλογικές συμβάσεις καταργούνται και το ίδιο συμβαίνει με την εργασία και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

 Ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΡΤ και της ΠΟΣΠΕΡΤ, του εργατικού κινήματος και του Ελληνικού λαού οδήγησε στην ανατροπή της προηγούμενης κυβέρνησης στις 25 Ιανουαρίου, και έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και προοπτικές για τους Έλληνες εργαζόμενους και την Ελληνική κοινωνία.

 Οι Έλληνες και η εργατική τάξη φωνάζουν με ένα στόμα: «Φτάνει πια!"

 Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της EURO-MEI στο Παρίσι στις 30 Ιουνίου του 2015 εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους συναδέλφους στην ΠΟΣΠΕΡΤ.

Υποστηρίζει το αίτημα της ΠΟΣΠΕΡΤ προς την Ελληνική κυβέρνηση να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, να μην αποδεχθεί την πίεση και τους εκβιασμούς των δανειστών, να μείνει σταθερή στο πολιτικό της πρόγραμμα και να διαπραγματευθεί με καλή πίστη, αλλά και να προστατέψει τη δημόσια περιουσία, την εθνική κυριαρχία και την επιβίωση των πολιτών.

 Η κοινότητα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης στέκονται στο πλευρό του Ελληνικού λαού και της εργατικής τάξης στον αγώνα της ενάντια στη λιτότητα.

Καλούμε την ΕΕ να βρει μια λύση η οποία θα βάζει σε πρώτη θέση την ευημερία του ελληνικού λαού. Η απομείωση του χρέους είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου αυτού.

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας