Απρ. 10, 2015

Ολη η αληθεια για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Για οσους κυκλοφορουν φημες που εχουν σχεση με τις αμοιβες στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ενω η ανεργια μαστιζει τον κλαδο καποιοι κανουν παρτυ.

Σχόλιο "Α": ... μια σειρά θέματα ωρίμασαν πλέον και ήρθε η ώρα να τα αναδείξουμε ... έχουμε την πεποίθηση ότι πράξεις και παραλείψεις, στα ανώτερα διευθυντικά κλιμάκια του Ασφαλιστικού μας Οργανισμού, έχουν συντελέσει σε απώλεια εσόδων και συνακόλουθα σε πτώση της ποιότητας ζωής των ασφαλισμένων ... ξεκινήσαμε και θα τα ψάξουμε όλα ... το ίδιο ισχύει και για τα θέματα της Επαγγελματικής μας Οργάνωσης ... κι εδώ, πράξεις και παραλείψεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ... προχωράμε ...

Μια ακόμη επιστολή - παρέμβασηΠρος την Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Κα Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας, σε ό,τι αφορά στην εύρυθμη και επ' ωφελεία των ασφαλισμένων, λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα, σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:

1) Λόγω της χαμηλής εισπραξιμότητας του αγγελιοσήμου την τελευταία δεκαετία, ΖΗΤΑΜΕ: 

  • Τη διενέργεια από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οικονομικού ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος εισφοροδιαφυγής του αγγελιοσήμου, 
  • Να ελεγχθεί εξονυχιστικά το μερίδιο του αγγελιοσήμου που αποδίδει ο ΕΔΟΕΑΠ στη Γ΄ Διεύθυνση του Ταμείου. 

Επ' αυτού και με βάση το Νόμο 3655/2008 (καταστατικές διατάξεις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), άρθρο 48 – παράγρ. βια΄, την αρμοδιότητα είσπραξης και απόδοσης του αγγελιοσήμου έχει το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών του Ταμείου. Ερωτάται: Πώς δικαιοδοτείται ένα ΝΠΙΔ (ΕΔΟΕΑΠ) να έχει μηχανισμό είσπραξης και ελέγχου του αγγελιοσήμου και να αποδίδει μέρος αυτού σε ένα ΝΠΔΔ (ΕΤΑΠ ΜΜΕ);

2) Έχοντας υπόψη μας ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου εργασίας (από ώρα 13:00) παραβαίνοντας τον Κανονισμό, ΚΑΛΟΥΜΕ τα μέλη που λαμβάνουνπρόσθετη αποζημίωση γι' αυτές, να την επιστρέψουν ως αδικαιολογήτως εισπραχθείσα.

(Για το θέμα αυτό θα επιθυμούσαμε να λάβουμε γνώση και της άποψης του κυβερνητικού εκπροσώπου).

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ

Μπελίκας  Γιάννης    Νίνος Βασίλης    Φοβάκης Γιάννης

---

Σχετικό με το δεύτερο θέμα της επιστολής - παρέμβασης

και το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 150/8 Απριλίου 2013)

Αριθμ. Φ.10070/10472/630

 Διορισμός Προέδρου και Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 39 και 44 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α 58).

β) του άρθρου 72, παρ. 26 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 150).

γ) του άρθρου 77 παρ. 8 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).

δ) του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και

ε) του Π. δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).

2. Την από 29/03/2013 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συνεδρίασε κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.), η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 870/29−03−2013 έγγραφο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

3. Την υπ’ αριθμ. 14680/1249/Κ03/3−04−2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε., ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.), έτους 2013, στον ΚΑΕ 0284, συνολικού ποσού#40.000,00€#, για την αμοιβή του Προέδρου του ΔΣ του ταμείου, και στον ΚΑΕ 0264, συνολικού ποσού #55.000,00.€#, για την αποζημίωση για τη συμμετοχή του Προέδρου στο ΔΣ του Ταμείου.

4. Την υπ’ αριθμ. 10736/830/Κ05/4−03−2013 αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Ταμείου Κωνσταντίνου Τσουπαρόπουλου, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε ως Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.) και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου την Παναγιώτα Αντωνοπούλου του Ιωάννη, πτυχιούχο Α.Ε.Ι, με Α.Δ.Τ. Χ 200725.

Η θητεία της διοριζόμενης είναι για τρία (3) χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

πηγη## ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας